Đề kiểm tra 90 phút học kỳ II Toán 6 (Đề 04)

Thứ tư - 06/05/2020 09:34
Đề kiểm tra 90 phút học kỳ II, Toán 6, Có hướng dẫn giải
 
B ài 1. (3 điểm) Tính giá trị của biểu thức :
 A =
;
B = -1,6 : ;
C = 1,4. 

 
Bài 2. (2 điểm) Tìm x biết :
a)
5+ 47:x=13
b) (2,8x + 32) :


Bài 3. (2 điểm) Một lớp 6 có 40 học sinh gồm bốn loại : giỏi, khá, trung bình và yếu. Số học sinh khá chiếm  số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 60% số học sinh khá. Số học sinh giỏi nhiều hơn số học sinh trung bình là 4 học sinh. Tính số học sinh giỏi và số học sinh yếu của lớp.


Bài 4. (1 điểm) Cho n là một số nguyên.
a) Với giá trị nào của n thì  là phân số ?
b) Tìm các giá trị của n để  có giá trị là số nguyên ?

Bài 5. (2 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Oy và Ot sao cho  = 30°, xOy  = 70°.
a) Tính số đo của góc tOy.
b) Vẽ tia Oz là tia đối của tia Ox, tính số đo của góc yOz. 

HƯỚNG DẪN GIẢI:
 Bài 1. A =
 , B = -0,96
C = 1,4.
=  =

Bài 2. a) a =
b) x = 10

Bài 3. Số học sinh khá có:
40.  = 15 (học sinh)
 Số học sinh trung bình có là:
15.60% = 9 (học sinh)
 Số học sinh giỏi có là:
9 + 4 = 13 (học sinh)
Số học sinh yếu có là:
40 - (15 + 9 + 13) = 3 (học sinh)

Bài 4. a) Với n là số nguyên khác 0 thì  là phân số.
b) Ta có  =
Để  hay  có giá trị là số nguyên thì 2
Mà Ư(2) = {1;-1; 2; -2} nên n  {1;-1; 2; -2}
Vậy n  {1;-1; 2; -2}  thì  có giá trị là số nguyên.

Bài 5. a)  = 40o
b)  = 110o

 
  

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây