Giải bài tập SGK Toán lớp 3: Bảng đơn vị đo độ dài - Luyện tập

Chủ nhật - 19/07/2020 10:56
Giải bài tập SGK Toán lớp 3: Bảng đơn vị đo độ dài - Luyện tập

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Số?

1km = ..hm                        1m = ...dm

1km =...m                          1m =...cm

1hm =...dam                      1m = ..mm

1hm =...m                          1dm =...cm

1dam =...m                        1cm =...mm.

Hướng dẫn giải

1km = 10hm                          1m = 10dm

1km =1000m                         1m =100cm

1hm =10dam                          1m = 1000mm

1hm =100m                            1dm =10cm

1dam =10m                            1cm =10mm.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Số?

8hm = ....m                            8m = ....dm

9hm = ....m                            6m = ....cm

7dam = ....m                          8cm = ....mm

3dam = ....m                          4dm = ....mm

Hướng dẫn giải

8hm = 800m                    8m = 80dm

9hm = 900m                    6m = 600cm

7dam = 70m                   8cm = 800mm

3dam = 30m                  4dm = 400mm.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính theo mẫu:

32dam × 3 = 96dam                                            96cam : 3 = 32cm.

25m × 2 =                                                           36hm : 3 =

15km × 4 =                                                          70km : 7 =

34cm × 6 =                                                          55dm : 5 =

Hướng dẫn giải

25m × 2 = 50m                                                    36hm : 3 = 12hm

15km × 4 = 60km                                                70km : 7 = 10km

34cm × 6 = 204cm                                              55dm : 5 = 11dm.

Hướng dẫn giải bài Luyện tập Bảng đơn vị đo độ dài (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 3 trang 45)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

a) Đoạn thẳng AB đo được 1m và 9cm, viết tắt là 1m 9cm đọc là một mét chín xăng – ti – met.

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Mẫu: 3m 2dm = 32dm

Cách làm:

3m 4dm = 30dm + 4dm = 34dm

3m 2cm = ...cm

4m 7dm =...dm

4m 7cm = ...cm

9m 3cm = ....cm

9m 3 dm = ...dm

Hướng dẫn giải

3m 2cm = 302cm

4m 7cm = 407cm

9m 3cm = 903cm

9m 9dm = 909dm.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính

a) 8dam + 5dam =                                  b) 720m + 43m =

57hm – 28hm =                                        403cm – 52cm =

12km × 4 =                                               27mm : 3 =

Hướng dẫn giải

a) 8dam + 5 dam = 13dam                        b) 720m + 43m = 763m

57hm – 28hm = 29 hm                            403cm – 52cm = 351cm

12km × 4 = 48 km                                  27mm : 3 = 9mm

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Điền dấu < , > = vào chỗ chấm.

6m 3cm ....7m                                  5m 6cm ...5m

6m 3cm ....6m                                  5m 6cm ...6m

6m 3cm ....630cm                             5m 6cm ...506cm

6m 3cm ....603cm                              5 m 6cm ...560cm.

Hướng dẫn giải

6m 3cm < 7m                                     5 m 6cm > 5m

6m 3cm > 6m                                     5m 6cm < 6m

6m 3cm < 630cm                               5m 6cm = 506cm

6m 3cm = 603cm                                5m 6cm < 560cm.

<< XEM MỤC LỤC

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây