Trắc nghiệm Vật lí 10, Bài 8. Lực hấp dẫn

Thứ hai - 01/06/2020 09:56
Tóm tắt lí thuyết và giải bài tập trắc nghiệm Vật lí 10, Bài 8. Lực hấp dẫn, Có đáp án
 TÓM TẮT LÍ THUYẾT
1. Định luật vạn vật hấp dẫn
Lực hấp dẫn giữa hai vật (coi như chất điểm) tỉ lệ thuận với tích của hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng
Fhd = G.

G là hằng số hấp dẫn = 6,671011 Nm2/ kg2

2. Biểu thức của gia tốc rơi tự do
Gia tốc rơi tự do ở độ cao h so với mặt đất:
g = G. 
R là bán kính Trái Đất

3. Trường hấp dẫn - trường trọng lực
Trường hấp dẫn do Trái đất gây ra xung quanh nó gọi la trường trọng lực (hay trọng trường)
Đặc điểm của trọng trường: nếu nhiều vạt khác nhau lần lượt đặt tại cung một điểm thì trọng trường gây cho chúng cùng một gia tốc rơi tự do g như nhau

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
8.1. Chọn câu đúng
A Gia tốc rơi tự do của một vật không không tùy thuộc vào khối lượng của vật ấy
B. Nếu khối lượng của một vật tăng lên 2 lần thì gia tốc rơi tự do của vật ấy cũng tăng lên 2 lần
C. Nếu độ cao h tăng lên hai lần thì gia tốc rơi tự do giảm đi 2 lần
D. Nếu độ cao h tăng lên 2 lần thì gia tốc rơi tự do giảm đi 4 lần

8.2. Hai tàu thủy cùng có khối lượng 50.000 tấn ở cách nhau lkm. Lực hút giữa chừng là:
A. 0520N
B. 0,167N
C. 0,105N
D. 0,011N

8.3. Hai quả cầu giống nhau cùng khối lượng m - 50kg bán kính R
Lực hấp dẫn lớn nhất giữa chúng là
Fmax = 4,175.106N.
Bán kính R của quả cầu là: 
A. R = 2cm
B. R = 5cm
C. R = 7cm
D. R = l0cm

8.4. Cân tăng hay giảm khoảng cách bao nhiêu lần để lực hút giữa hai vật tăng 9 lần?
A. giam 9 lần
B. tăng 9 lần
C. giảm 3 lần
D. tăng 3 lần

8.5. Biết bán kính Trái đất lớn gấp 3,66 lần bán kính mặt trăng và khối lượng Trái đất lớn gấp 81 lần khối lượng mặt trăng gia tốc rơi tư do của vật tròn mặt đất lớn hay bé hơn mấy lần ở mặt trăng?
A. lớn hơn 6 lần
B. bé hơn 6 lần
C. Lớn hơn 12 lần
D. bé hơn 12 lần

8.6. Gia tốc rơi tư do tại mặt đất là go = 9,8m/s2. Vậy gia tốc rơi tự do ở độ cao gấp 1 lần bán kính Trái Đất là bao nhiêu?
A. 1,60m/s2
B. 061m/s2
C. 0,39m s2
D. 025m/s2
 
8.7. Biết bán kính Trái Đất là R = 6400km. Ở độ cao nào thì gia tốc rơi tự do giảm đi 1 lần
A. h = 3200km
B. h = 6400km
C. h = 12800km
D. h = 19200km

ĐÁP ÁN
8.1.A 8.2.B 8.3.D 8.4.C 8.5.A
8.6.C 8.7.B  
  

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây