Đáp án chính thức đề thi môn Vật lí tốt nghiệp THPT 2020 - Tất cả mã đề

Thứ hai - 10/08/2020 04:48
Đáp án môn Vật Lý đề thi tốt nghiệp THPT 2020 - Mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224.
THPT2
THPT2
Mã đề: 201 - Baihochay.com
1.C 2.B 3.D 4.A 5.C 6.A 7.C 8.D 9.C 10.A
11.B 12.A 13.B 14.D 15.B 16.A 17.A 18.A 19.D 20.A
21.D 22.D 23.B 24.D 25.A 26.A 27.B 28.A 29.D 30.B
31.D 32.D 33.D 34.B 35.B 36.A 37.D 38.D 39.A 40.B

Mã đề: 202 - Baihochay.com
1.D 2.B 3.C 4.D 5.D 6.B 7.A 8.C 9.C 10.D
11.A 12.B 13.B 14.C 15.A 16.A 17.C 18.C 19.B 20.B
21.C 22.A 23.A 24.B 25.A 26.B 27.B 28.A 29.B 30.C
31.C 32.C 33.B 34.A 35.A 36.A 37.B 38.C 39.C 40.B

Mã đề: 204 - Baihochay.com
1.C 2.A 3.D 4.C 5.C 6.B 7.B 8.C 9.C 10.A
11.D 12.B 13.B 14.D 15.D 16.C 17.D 18.D 19.D 20.B
21.C 22.B 23.B 24.C 25.C 26.A 27.D 28.D 29.D 30.B
31.B 32.D 33.D 34.D 35.B 36.C 37.B 38.B 39.C 40.C

Mã đề: 205 - Baihochay.com
1.C 2.C 3.C 4.C 5.B 6.A 7.A 8.D 9.C 10.D
11.A 12.B 13.C 14.B 15.B 16.B 17.C 18.D 19.B 20.C
21.A 22.C 23.B 24.D 25.C 26.A 27.D 28.A 29.A 30.C
31.C 32.B 33.D 34.D 35.B 36.B 37.B 38.A 39.D 40.C

Mã đề: 206 - Baihochay.com
1.B 2.D 3.D 4.A 5.C 6.D 7.D 8.C 9.B 10.C
11.D 12.A 13.B 14.D 15.C 16.C 17.D 18.B 19.B 20.A
21.C 22.C 23.C 24.A 25.A 26.C 27.C 28.D 29.A 30.C
31.A 32.C 33.D 34.A 35.D 36.A 37.D 38.C 39.A 40.A

Mã đề: 210 - Baihochay.com
1.B 2.A 3.A 4.D 5.C 6.A 7.C 8.C 9.D 10.B
11.B 12.D 13.D 14.C 15.D 16.C 17.B 18.B 19.B 20.C
21.B 22.B 23.C 24.A 25.A 26.C 27.A 28.A 29.A 30.C
31.C 32.A 33.C 34.B 35.B 36.C 37.B 38.A 39.B 40.B

Mã đề: 215 - Baihochay.com
1.A 2.B 3.D 4.B 5.B 6.A 7.C 8.C 9.B 10.D
11.C 12.B 13.C 14.C 15.D 16.C 17.D 18.A 19.A 20.B
21.D 22.D 23.B 24.A 25.A 26.D 27.B 28.D 29.A 30.C
31.A 32.B 33.B 34.D 35.A 36.A 37.C 38.B 39.A 40.C

Mã đề: 218 - Baihochay.com
1.A 2.D 3.A 4.B 5.B 6.D 7.D 8.C 9.D 10.D
11.D 12.D 13.C 14.C 15.B 16.A 17.C 18.D 19.B 20.B
21.D 22.A 23.B 24.A 25.B 26.A 27.C 28.C 29.B 30.A
31.C 32.A 33.B 34.A 35.A 36.C 37.C 38.B 39.C 40.B

Mã đề: 221 - Baihochay.com
1.A 2.C 3.B 4.A 5.D 6.A 7.D 8.C 9.B 10.C
11.A 12.D 13.B 14.B 15.C 16.A 17.D 18.A 19.A 20.C
21.D 22.B 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Mã đề: 222 - Baihochay.com
1.B 2.C 3.B 4.B 5.B 6.A 7.C 8.D 9.D 10.D
11.B 12.A 13.D 14.D 15.D 16.A 17.D 18.A 19.A 20.A
21.C 22.B 23.C 24.B 25.D 26.C 27.C 28.C 29.A 30.D
31.B 32.C 33.B 34.A 35.B 36.B 37.A 38.A 39.D 40.D

Mã đề: 223 - Baihochay.com
BAIHOCHAY
Mã đề: 224 - Baihochay.com
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây