Đề tham khảo kiểm tra 15 phút học kì II, Vật Lí 8 (Đề 03)

Thứ năm - 13/02/2020 03:04
Đề tham khảo kiểm tra 15 phút học kì II, Vật Lí 8, nội dung đề từ bài 24 đến bài 28 SGK Vật Lí 8, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.
  Câu hỏi trắc nghiệm (70%) và tự luận (30%)
A.TRẮC NGHIỆM
 Câu 1. Công thức nào dưới đầy cho phép tính nhiệt lượng toả ra của một vật?
A.Q = mc(t2 – t1), với t1 là nhiệt độ ban đầu, t2 là nhiệt độ cuối của vật.
B.Q - mc(t1 - t2), với t1 là nhiệt độ ban đầu, t2 là nhiệt độ cuối của vật.
C. Q = mc(t1 + t2), với t1 là nhiệt độ ban đầu, t2 là nhiệt độ cuối của vật.
D. Q = mc
t, với t độ tăng nhiệt độ của vật.

Câu 2. Hình bên vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của cùng một khối lượng nước, đồng, nhôm khi nhận được cùng một nhiệt lượng trong cùng một khoảng thời gian. Câu phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Đường I  ứng với đồng, đường II với nhôm,đường III với nước.
B. Đường I  ứng với nước, đường II với đồng, đường III với nhôm.
C. Đường I  ứng với nước, đường II với nhôm, đường III với đồng.
D. Đường I  ứng với nhôm, đường II với đồng, đường III với nước.

Câu 3. Trong động cơ nổ 4 kì, trong kì nào động cơ sinh công có ích?
A. Kì thứ nhất.
B. Kì thứ hai.
C. Kì thứ ba.
D. Kì thứ tư.
 
Câu 4. Để đun m (kg) nước từ 20°C nóng lên 100°C. Bỏ qua sự thất thoát nhiệt ra môi trường xung quanh, người ta phải dùng khối lượng dầu là 33,6 (g). Biết nhiệt dung riêng của nước là cn = 4200 J/kgK; năng suất toả nhiệt của dầu là qd = 44.106 J/kg. Khối lượng m là
A. 44g.       
B. 440g.     
C. 44kg.     
D. 4,4kg.

Câu 5. Pha m (g) nước ở 100°C vào 50g nước ở 30°C. Nhiệt độ cuối cùng của hỗn hợp nước là 50°C. Khối lượng m là
A. l0g         
B. 20g.       
C. 30g.       
D. 40g. 

B. TỰ LUẬN
Câu 6. Một tấm đồng khối lượng 32,5g ở nhiệt độ 200°C, được cho vào nhiệt lượng kế bằng đồng khối lượng 60g chứa 50g nước ở nhiệt độ 10°C. Hỏi nhiệt độ cuối cùng của hệ là bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng của đồng và nước lần lượt là cđ = 400J/kgK và cn = 4200J/kgK.

ĐÁP ÁN
1 2 3 4 5
D C A C B

Câu 6. Nhiệt lượng tấm đồng toả ra: Q1 = m1 .c (to1 -t°).
Nhiệt lượng nhiệt lượng kế thu vào: Q2 = m2.c (t° - to2).
Nhiệt lượng nước thu vào: Q3 = m3.c2 (t° - t°2). 
Vi nhiệt lượng toả ra bằng nhiệt lượng thu vào nên ta có: Q1 = Q2 + Q3
Hay m1.c (to1 - t°) = m2.c (t°- to2) + m3.c2 (t° - t°2)
32,5.400.(200 - t°) = 60.400 (t° -10) + 50.4200.(t° - 10)
Giải ra ta được t = 10oC.

  

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây