Điền đúng hoặc sai: Mục đích của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh đánh đổ đế quốc Pháp và tay sai để tự cứu lấy mình.

Thứ ba - 10/03/2020 09:32
Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào trước các câu sau:
Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào trước các câu sau:

1 - Đ: Mục đích của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh đánh đổ đế quốc Pháp và tay sai để tự cứu lấy mình.
2 - S: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tổ chức theo khuynh hướng cách mạng tư sản.
3 - S: Tân Việt Cách mạng đảng là tổ chức thành lập ở trong nước, ngay từ đầu đã theo khuynh hướng cách mạng vô sản.
4 - Đ: Việt Nam Quốc dân đảng là tổ chức theo khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản.
5 - Đ: Đường lối chính trị của Việt Nam Quốc dân đảng không rõ ràng, phương pháp đấu tranh nặng về quân sự, hoạt động ám sát, khủng bố cá nhân.
6 - S: Phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm 1926 - 1929 vẫn ở giai đoạn đấu tranh tự phát.
7 - Đ: Khởi nghĩa Yên Bái (9 - 2 - 1930) thất bại vì lúc đó thực dân Pháp còn mạnh, Việt Nam Quốc dân đảng còn non yếu, không vững chắc về tổ chức lãnh đạo, thiếu tư tưởng cách mạng khoa học và triệt để.
8 - S: Báo Búa liềm là cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
9 - Đ: Tờ báo “Đỏ” là cơ quan ngôn luận của An Nam Cộng sản đảng.
10 - Đ: Ba tổ chức cộng sản đều lây chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm cơ sở lí luận và quần chúng nhân dân là đối tượng vận động đấu tranh. 


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây