Đề thi học kì I, môn tin học lớp 4 (THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI)

Chủ nhật - 19/07/2020 10:56
Đề thi học kì I, môn tin học lớp 4 (THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI)
MA TRẬN ĐỀ THI TIN HỌC CUỐI HỌC KỲ I  LỚP 4
Năm học 2018-2019
 
Cấp độ

           Chủ đề
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
TN TL TN TL TN TH TN TH

Khám phá máy tính
- Nhận biết các bộ phận máy tính
- Nhận biết được thư mục đang mở
- Nhận biết thiết bị lưu trữ ngoài
Phân biệt được thư mục con, tệp soạn thảo
-Truy cập vào Internet
Tạo thư mục    
  Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
2
1
 
  3
1,5
    1
1
    6
3,5
35%
Em tập vẽ Biết sao chép hình, biểu tượng phần mềm paint Lưu bài vẽ bằng phím tắt   Vẽ hình theo mẫu  
Số câu :
Số điểm :
Tỉ lệ %
2
1
  1
0,5
        1
2
4
3,5
35%
Soạn thảo văn bản Cách chèn tranh ảnh, bảng vào văn bản   Soạn thảo văn bản    
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
2
1
        1
2
    3
3
30%
Tổng số câu:
Tổng số điểm:
%
6
3
30%
4
2
20%
2
3
30%
1
2
20%
13
10
100%
 
  Số câu Điểm Tỷ lệ
Lí thuyết (15') 10 5 50%
Thực hành (30') 3 5 50%
                                                                                       
  

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG                                    KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
                                                                                             NĂM HỌC: 2018-2019
Họ và tên:..................................................                       MÔN: TIN HỌC -. KHỐI  4
Lớp: 4/………..                                       (Thời gian:45 phút không kể thời gian giao đề)
                                                                                                                                     
Điểm

 
Nhận xét của giáo viên:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:  (5 điểm)
      Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu mỗi ý mà em cho là đúng: (3 điểm)
Câu 1. Bộ phận nào của máy tính làm nhiệm vụ đưa thông tin vào?
A. Màn hình B. Thân máy tính
C. Loa D. Bàn phím và chuột

Câu 2.  Thư mục ………. đang mở ?

A. SOAN THAO     B. TRINH CHIEU   C. HOC TAP      D. This PC

Câu 3. Dựa vào hình ảnh câu 2: Thư mục con của thư mục HOC TAP?
A. SOAN THAO                                                B. TRINH CHIEU
C. Không có thư mục nào                                   D. SOAN THAO và TRINH CHIEU

Câu 4. Trong các tệp sau tệp nào là tệp soạn thảo
         A.                     B.                    C.                 D. B và C đúng

Câu 5: Thiết bị nào sau đây không phải thiết bị lưu trữ ngoài ?
         A. USB                  B. CD/DVD                C.  Ổ đĩa ngoài                 D. RAM

Câu 6: Để truy cập vào Internet trên máy tính, em nháy đúp chuột vào biểu tượng?
        A.            B.                     C.               D.

Câu 7: Trong chương trình Paint để lưu bài vẽ em sử dụng phím tắt?
      A. Ctrl + C               B. Ctrl + A              C. Ctrl + Z               D. Ctrl + S

Câu 8: Để chèn tranhh ảnh vào văn bản ?
      A. 
Chọn Insert -> Picture                       B. Chọn Home -> Picture    
      C. Chọn Insert -> Clip Art                     D. Chọn Insert -> Table  

Câu 9: Để chèn bảng vào trang soạn thảo ?
     A. Chọn Insert -> Picture                      B. Chọn Home -> Table
    C. Chọn Insert -> Clip Art                     D. Chọn Insert -> Table  

Câu 10: Trong kiểu gõ Telex để có chữ “Tiếng việt” em gõ ?
     A. Tieengs  vieetj                                   B. Tiewngs Viewtj    
     C. Tieengf  vieetj                                   D. Tieengs Vietj  

II. PHẦN THỰC HÀNH: (5 điểm)
Câu 1: Em hãy tạo thư  mục có tên là họ tên em và lớp (ví dụ: Nguyen Thi Hoa 4.1)  (1 điểm)
Câu 2: Sử dụng phần mềm Paint vẽ hình  theo mẫu, lưu bài vẽ vào thư mục tên em được tạo ở câu 1 với tên “bong hoa” (2 điểm)
 
hoa

Câu 3: Em hãy gõ đoạn thơ sau bằng phần mềm soạn thảo văn bản, sử dụng hình ảnh ở bài tập 2 chèn vào vị trí theo mẫu, đặt tên BAITAP3 rồi lưu vào thư mục tên em tạo ở bài tập 1: (2 điểm)
cau 3

------HẾT-----
 

ĐÁP ÁN & BIỂU ĐIỂM
 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I- MÔN TIN HỌC LỚP 4
NĂM HỌC 2018-2019

 
A. PHẦN TRẮC NGIỆM: (5 điểm )
Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu mỗi ý mà em cho là đúng: Mỗi câu đúng 0,5 đ.
 
CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ĐÁP ÁN D C D A D A, B D A, C D A

B.  PHẦN THỰC HÀNH: (5 điểm)
CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM
Câu 1 - Tạo được thư mục         1
 
Câu 2 - HS vẽ đượctô màu như hình mẫu.
- HS lưu bài vẽ với tên “bong hoa” vao thư mục tên
1,5
0,5
Câu 3
  • Soạn thảo và chèn ảnh đúng mẫu
  • Lưu được văn bản với tên BAITAP3 vào thư mục tên
1,5
0,5

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây