Đề kiểm tra cuối kì 2, môn: Toán 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Thứ ba - 03/05/2022 08:38
Đề kiểm tra cuối kì 2, môn: Toán 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Đề gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận. Có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.
Đề kiểm tra cuối kì 2, môn: Toán 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
A/ Phần trắc nghiệm: 4 điểm
   Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 
Câu 1 (M1-1 điểm).
a. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 35,…, 37.
A. 34                                    B. 35                           C. 36
b. Số  85 đọc là:
A. Tám mươi lăm                  B. Tám mươi năm         C. Tám lăm

Câu 2 (M.2 – 1 điểm ).
a. Số liền trước của 70 là:.........                         
A.67                                  B. 68                               C. 69
b. Số liền sau của 99 là:........
A. 100                                   B. 99                               C. 98

Câu 3 (M. 2- 1 điểm)
a. Trong các số  59, 60, 61 số tròn chục là:
A. 59                                 B. 60                                  C. 61   
b. 45….54  dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. >                                        B.   <                                       C. =  

Câu 4 (M. 1- 1điểm)

a. Kết quả của phép tính 70 + 5 =….
A. 75                                    B. 76                                C. 77  
b. Số 82 gồm …  chục và 2 đơn vị
A. 7                                      B. 8                                C. 9                        

B/ Phần tự luận:  6 điểm
Câu 5 (M. 2- 1 điểm)       
   a/ Hôm nay là thứ hai ngày 8 thì thứ tư là ngày…
   b/ Hôm mai là thứ…..ngày…..

Câu 6 (M. 1- 1 điểm). Đặt tính rồi tính:
               42 +  56                                           97 - 45
            …………..                                       . …………….
            …………..                                       . …………….
            …………..                                       ………………

Câu 7 (M. 2- 1 điểm). Lớp em có 20 bạn nữ và 13 bạn nam. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn?
         

                  Lớp em có tất cả…….bạn.
Câu 8( M. 2- 1 điểm)  Số?
dong ho                            .                              
           ……giờ                                                                      ….. giờ

Câu 9 (M.3- 1 điểm).Viết các số : 64, 85, 38, 73 theo thứ tự từ bé đến lớn:
………………………………………………………………………………………
Câu10 (M.3- 1 điểm) Tính
                78 – 28 + 36 =…..                                30 + 50 – 40  = ……

-----------------------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM

 A/ Phần trắc nghiệm: 4 điểm
   Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 
Câu               1              2              3             4
     a      b     a      b     a     b     a    b
Đáp án      C    A     C     A    B     B     A     B

B/ Phần tự luận:  6 điểm
Câu 5 (M. 2- 1 điểm) . Điền đúng mỗi câu được 0,5 điểm    
Câu 6( M. 1- 1 điểm). Đặt tính và tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm
Câu 7( M. 2- 1 điểm). Viết phép tính đúng được 0,75 điểm, điền số đúng 0,25 điểm
Câu 8( M. 2- 1 điểm).Điền đúng số vào chỗ chấm của mỗi đồng hồ được 0,5 điểm    
Câu 9( M.3- 1 điểm). Viết đúng số theo thứ tự từ bé đến lớn được 1 điểm.
Câu10( M.3- 1 điểm) .  Tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây