Đề kiểm tra 45 phút học kỳ I Toán 6, Chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên (Đề 09)

Thứ sáu - 08/05/2020 10:17
Đề kiểm tra 45 phút học kỳ I Toán 6, Chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên, Có hướng dẫn giải
 Bài 1. (2 điểm) Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử :
a) A= {x
 N|2982 < x  29871
b) B = {x  N* |x  4}

Bài 2. (2 điểm)
a) Dùng ba chữ số 5 ; 0 ; 7 viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số, các chữ số khác nhau.
b) Viết dạng tổng quát của số tự nhiên có năm chữ số, trong đó hai chữ số đầu giống nhau, ba chữ số cuối giống nhau.

Bài 3. (3 điểm) Thực hiện phép tính :
a) 718 : 716 + 22.23
b) (519.288 - 516.288) : 288
c) 695 - [200 + (11 - l)2]

Bài 4. (2 điểm) Tìm x  N, biết :
a) 2.x - 49 = 5.32
b) 5x + 2x = 45 + 20 : 5
c) 2x - 15 = 17

Bài 5. (1 điểm) So sánh a và b mà không tính cụ thể giá trị của chúng :
a = 2136.2136, b = 2134.2138

HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 1. a) A = {2983 ; 2984 ; 2985 ; 2986 ; 2987}
b) B = {1 ; 2 ; 3 ; 4}

Bài 2. a) 507 ; 570 ; 750 ; 705
b) aabbb (a  N*, b  N, a  9, b  9)

Bài 3. a) 81
b) (519.288 - 516.288) : 288
= [(519 - 516) 288] : 288 = (3.288) : 288 = 3
c) 395

Bài 4. a) x = 47
b) x = 7
c) x = 5

Bài 5. a = 2136.2136 = 2136.(2134 + 2) = 2136.2134 + 4272
b = 2134.2138 = 2134.(2136 + 2) = 2134.2136 + 4268
Mà 4272 > 4268
Vậy a > b.

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây