© Copyright Bài Học Hay

Giải bài tập SGK Toán lớp 4: Tìm số trung bình cộng

Chủ nhật - 19/07/2020 10:56
Giải bài tập SGK Toán lớp 4: Tìm số trung bình cộng

ÔN LẠI LÝ THUYẾT:

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 27/SGK Toán 4)

Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 42 và 52                             b) 36 ; 42 và 57

c) 34 ; 43 ; 52 và 39               d) 20 ; 35 ; 37 ; 65 và 73.

Đáp án:

a) Số trung bình cộng của 42 và 52 là: (42 + 52) : 2 = 47

b) Số trung bình cộng của 36 ; 42 và 57 là: (36 + 42 + 57) : 3 = 45

c) Số trung bình cộng của 34 ; 43 ; 52 và 39 là: (34 + 43 + 52 + 39) : 4 = 42

d) Số trung bình cộng của 20 ; 35 ; 37 ; 65 và 73 là: (20 + 35 + 37 + 65 +73) : 5 = 46

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 27/SGK Toán 4)

Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh lần lượt cân nặng là 36kg, 38kg, 40kg, 34kg. Hỏi trung bình mỗi em nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Đáp án:

Trung bình mỗi em nặng số ki-lô-gam là:

(36 + 38 + 40 + 34) : 4 = 37 (kg)

Đáp số: 37 kg

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 27/SGK Toán 4)

Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9

Đáp án:

Trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 là:

(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) : 9 = 5

Hướng dẫn giải tiết LUYỆN TẬP bài TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 4 trang 28)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 28/SGK Toán 4)

Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 96 ; 121 và 143                                b) 35 ; 12 ; 24 ; 21 và 43.

Đáp án:

a) Số trung bình cộng của 96; 121 và 143 là: (96 + 121 + 43) : 3 = 120

b) Số trung bình cộng của 35;12; 24; 21 và 43 là (35 + 12 + 24 + 21 + 43) : 5 = 27

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 28/SGK Toán 4)

Số dân của một xã trong 3 năm liền tăng thêm lần lượt là: 96 người; 82 người; 71 người. Hỏi trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

Đáp án:

Trong 3 năm, trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm số người là:

(96 + 82 + 71) : 3 = 83

Đáp số: 83 người

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 28/SGK Toán 4)

Số đo chiều cao của 5 học sinh lớp Bốn lần lượt là 138 cm, 132 cm, 130 cm, 136 cm, 134cm. Hỏi trung bình số đo chiều cao của mỗi em là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Đáp án:

Trung bình số đo chiều cao của mỗi em là:

(138 + 132 + 130 + 136 + 134) : 5 = 134 (cm)

Đáp số: 134 cm

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 28/SGK Toán 4)

Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó có 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô đi sau mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?

Đáp án:

Tổng số tạ thực phẩm 5 ô tô đi đầu chuyển được là:

5 × 36 = 180 (tạ)

Tổng số tạ thực phẩm 4 ô tô đi sau chuyển được là:

4 × 45 = 180 (tạ)

Trung bình mỗi ô tô chuyển được số tạ thực phẩm là:

(180 + 180) : 9 = 40 (tạ)

Đổi: 40 tạ = 4 tấn

Đáp số: 4 tấn

BÀI 5. (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 28/SGK Toán 4)

a) Số trung bình cộng của hai số bằng 9. Biết một trong hai số đó bằng 12. Tìm số kia.

b) Số trung bình cộng của hai số bằng 28. Biết một trong hai số đó bằng 30. Tìm số kia

Đáp án:

a) Tổng của hai số là: 9 x 2 = 18.

Số cần tìm là: 18 – 12 = 6

b) Tổng của hai số là: 28 x 2 = 56

Số cần tìm là: 56 – 30 = 26

<< XEM MỤC LỤC

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây