Soạn tin học 8 - Bài 12. Vẽ hình không gian với Geogebra

Tin Học 8

Soạn tin học 8 - Bài 12. Vẽ hình không gian với Geogebra

 •   14/10/2019 08:44:44
 •   Đã xem: 1223
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn chi tiết Tin học 8, Bài 12. Vẽ hình không gian với Geogebra , Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập trong bài học
Soạn tin học 8 - Bài 11. Giải toán và vẽ hình phẳng với Geogebra

Tin Học 8

Soạn tin học 8 - Bài 11. Giải toán và vẽ hình phẳng với Geogebra

 •   12/10/2019 11:41:19
 •   Đã xem: 1073
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn chi tiết Tin học 8, Bài 11. Giải toán và vẽ hình phẳng với Geogebra , Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập trong bài học
Soạn tin học 8 - Bài 10. Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy

Tin Học 8

Soạn tin học 8 - Bài 10. Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy

 •   12/10/2019 11:30:25
 •   Đã xem: 4218
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn chi tiết Tin học 8, Bài 10. Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy , Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập trong bài học
Soạn tin học 8 - Bài thực hành 7: Xử lý dãy số trong chương trình

Tin Học 8

Soạn tin học 8 - Bài thực hành 7: Xử lý dãy số trong chương trình

 •   12/10/2019 11:26:52
 •   Đã xem: 971
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn chi tiết Tin học 8, Bài thực hành 7: Xử lý dãy số trong chương trình, Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập trong bài học
Soạn tin học 8 - Bài 9. Làm việc với dãy số

Tin Học 8

Soạn tin học 8 - Bài 9. Làm việc với dãy số

 •   12/10/2019 11:23:41
 •   Đã xem: 1507
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn chi tiết Tin học 8, Bài 9. Làm việc với dãy số, Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập trong bài học
Soạn tin học 8 - Bài thực hành 6: Sử dụng lệnh lặp WHILE...DO

Tin Học 8

Soạn tin học 8 - Bài thực hành 6: Sử dụng lệnh lặp WHILE...DO

 •   12/10/2019 11:16:54
 •   Đã xem: 705
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn chi tiết Tin học 8, Bài thực hành 6: Sử dụng lệnh lặp WHILE...DO, Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập trong bài học
Soạn tin học 8 - Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước

Tin Học 8

Soạn tin học 8 - Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước

 •   12/10/2019 09:35:59
 •   Đã xem: 1963
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn chi tiết Tin học 8, Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước, Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập trong bài học
Soạn tin học 8 - Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp FOR...DO

Tin Học 8

Soạn tin học 8 - Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp FOR...DO

 •   12/10/2019 09:31:50
 •   Đã xem: 1284
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn chi tiết Tin học 8, Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp FOR...DO, Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập trong bài học
Soạn tin học 8 - Bài 7. Câu lệnh lặp

Tin Học 8

Soạn tin học 8 - Bài 7. Câu lệnh lặp

 •   12/10/2019 09:17:15
 •   Đã xem: 4137
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn chi tiết Tin học 8, Bài 7. Câu lệnh lặp, Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập trong bài học
Soạn tin học 8 - Bài 6. Câu lệnh điều kiện

Tin Học 8

Soạn tin học 8 - Bài 6. Câu lệnh điều kiện

 •   12/10/2019 09:03:19
 •   Đã xem: 2139
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn chi tiết Tin học 8, Bài 6. Câu lệnh điều kiện, Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập trong bài học
Soạn tin học 8 - Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

Tin Học 8

Soạn tin học 8 - Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

 •   11/10/2019 13:41:14
 •   Đã xem: 1492
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn chi tiết Tin học 8, Bài 5. Từ bài toán đến chương trình, Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập trong bài học
Soạn tin học 8 - Bài thực hành 3: Khai báo và sử dụng biến

Tin Học 8

Soạn tin học 8 - Bài thực hành 3: Khai báo và sử dụng biến

 •   11/10/2019 13:29:05
 •   Đã xem: 872
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn soạn chi tiết Tin học 8, Bài thực hành 3: Khai báo và sử dụng biến, Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập trong bài học

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây