Trắc nghiệm Vật lí 10, Bài 20. Các định luật Kê-Ple chuyển động của vệ tinh

Thứ ba - 09/06/2020 11:18
Tóm tắt lí thuyết và giải bài tập trắc nghiệm Vật lí 10, Bài 20. Các định luật Kê-Ple chuyển động của vệ tinh, Có đáp án
 
TÓM TẮT LÍ THUYẾT
1. Các định luật Kêple
• Đinh luật l: MỌi hành tinh đều chuyển động theo các quỹ đạo elip mà mặt trời là một tiêu điểm

• Định luật II: Đoạn thẳng nối mặt trời và một hành tinh bất kì quét những diện tích bằng nhau trong những khoảng thời gian như nhau

• Định luật III: Tỉ số giữa lập phương bán trục lớn và bình phương chu kì quay là giống nhau cho mọi hành tinh quay quanh mặt trời:

 = = …=

 2 Vệ tinh nhân tạo. Tốc độ vũ trụ
• Nếu ném một vật tới một vận tốc có giá trị đủ lớn thì vật sẽ không rơi trở lại mặt đất ma sẽ quay quanh trái đất, lúc đó vật là vệ tinh nhân tạo của trái đất
• Vận tốc cần thiết đó đưa vệ tinh lên quỷ đạo trái đất gọi là tốc độ vũ trụ cấp I

v1 = Đ  = 7,9 km/s
• Khi đạt tới vII = 11,2 km/s gọi là tốc độ vũ trụ cấp II thì vệ tinh đi xa khỏi trái đất và trở thành hành tinh nhân tạo của mặt trời
• Khi đạt tới vIII = 16,7 km/s gọi là tốc độ vũ trụ cấp III thì vật sẽ thoát khỏi hệ mặt trời

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
20.l. Chọn công thức đúng
Gọi a1, a2 là hai bán trụ lớn của quỷ đạo hai hành tinh quay quanh mặt trời và T1, T2 là chu kì quay của các hành tinh ấy thì:
A.  = .
B.    =  
C.  =  
D.  =  

20.2. Chọn câu sai     
A. Mọi hành tinh đều chuyển động trên các quỹ đạo elip với mặt trời là một tiêu điểm   
B. Coi quỹ đạo chuyển động của các hành tinh gần đúng là tròn thì lực hấp dẫn tác dụng lên hành tinh này đã gây ra gia tốc hướng tâm
C. Vận tốc để đưa vệ tinh lên quỹ đạo tròn quanh trái đất là tốc độ vũ trụ cấp I
D. Nếu vận tốc đó đưa vệ tinh lên quỹ đạo lớn hơn tóc độ vũ trụ cấp 1 thì vệ tinh sẽ đi xa khỏi trái đất theo quỹ đao parabol

20.3. Một hành tinh đang quay quanh mặt trời (khối lượng mặt trời là M) theo quỹ đạo coi như tròn với bán kính R. Chu kì quay T của hành tinh được tính bởi công thức nào sau đây? (trong đó G là hằng số hấp dẫn)
A. T2 =
B. T3 =
C. T =  R
D. T =

20.4. Một vệ tinh chuyển động tròn quanh tâm trái đất và cách tâm này 6600km với chu kì T = 89 phút. Biết hằng số hấp dẫn G = 6,67.1011.  Khối lượng trái đất là bao nhiêu?
A. 5.1020kg
B. 6.1024kg
C. 3.1025kg
D. 8.1026kg

20.5. Một vệ tinh được đặt trên một quỹ đạo tròn có bán kính bằng nửa bán kính quỹ đạo của mặt trăng cùng quay xung quanh trái đất. Biết chu kì quay của mặt trăng xung quanh trái đất là 27,5 ngày. Chu kì quay của vệ tinh xung quanh trái đất là bao lâu?
A. 5,3 ngày
B. 6,4 ngày
C. 8,2 ngày
D. 9,7 ngày

20.6. Trái đất quay quanh mặt trời vẽ một quỹ đạo gần tròn có ban kính trung bình 150 triệu km. Biết khối lượng mặt trời là l,97.1030kg. Lấy G = 6,67.10-11 .  Chuyển động của trái đất quanh mặt trời là bao lâu?
A. 3,18107s
B. 7,5210;S
C. 2831 0KS
D. 6,4710’S

20.7. Cùng gia thiết như bài 20.6, vận tốc trung bình của tâm trái đất là bao nhiêu?
A. 15,3 km/s
B. 29,6 km/s
C. 34,8 km/s
D. 67,5 km/s

ĐÁP ÁN
 
20.1.C 20.2.D 20.3.A 20.4.B 20.5.D
20.6.A 20.7.B  
  

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây