Trắc nghiệm Vật lí 10, Bài 24. Định luật Sác-lơ nhiệt độ tuyệt đối

Chủ nhật - 21/06/2020 10:05
Tóm tắt lí thuyết và giải bài tập trắc nghiệm Vật lí 10, Bài 24. Định luật Sác-lơ nhiệt độ tuyệt đối, Có đáp án
 
TÓM TẮT LÍ THUYẾT
1. Định luật Sác-lơ
Với một lượng khí có thể tích không đổi thì áp suất P phụ thuộc vào nhiệt độ t của khí như sau:
P = Po( 1 +
t)
có giá trị như nhau đối với mọi chất khí, mọi nhiệt độ và bằng  độ-1
 gọi là hệ số tăng áp đẳng tích
2. Nhiệt độ tuyệt đối
• Gọi T là số đo nhiệt độ trong nhiệt giai Ken-Vin còn gọi là nhiệt độ tuyệt đối thì:
T = t + 273
• Công thức định luật Sác-lơ
P =
Hay  = hằng số
3. Đường đẳng tích
Đường biếu diễn sự biến thiên của áp suất theo nhiệt độ khi thể tích không đổi gọi là đường đẳng tích

4. Khí lí tưởng
Khí lí tưởng là khí tuân theo hai định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt và Sác-lơ 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
24.1 Chọn câu đúng
A. Giữ thể tích khí không đổi thì áp suất vẫn không đổi khi nhiệt độ tăng lên
B. Khi lí tưởng là khi tuân theo định luật Sác-lơ
C. Tăng nhiệt độ của khí trong bình kín là một quá trình đẳng tích
D. Áp suất khi chứa trong bình kín tỉ lệ với nghịch đảo của nhiệt độ tuyệt đối

24.2. Chọn câu sai
A Trong bình kín chứa khí, khi nhiệt đô (t0C) tăng lên gấp đôi thì áp suất tăng gấp đôi
B. Trong bình kín chứa khí khi nhiệt độ tuyệt đối tăng gấp đôi thì áp suất tăng gấp đôi
C. Đường đẳng tích trong hệ tọa độ (P, V) là đường thẳng song song với trục P
D. Đường đẳng tích trong hệ toa độ (P, T) là đường thẳng kéo dài qua gốc tọa độ

24.3. Đồ thị nào sau đây thích hợp với quá trình đẳng tích?
 

24.4. Cho hai đường đẳng nhiệt ứng với hai hình vẽ. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. T1 = T2
B. T1 > T2
C. T1 < T2
D. Không so sánh T1 với T2 được vì không đủ số liệu

24.5. Hai đường đẳng tích ứng với hai thể tích V1 và V2 như hình vẽ. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. V1 = V2
B. V1 = V2
C. V1 = V2
D. Không so sánh V1 và V2 được 

24.6. Một bình kín chứa khí (coi như thể tích không đổi) ở 0oC áp suất khí là 1,5.105Pa, Ở 546oC áp suất khí trong bình là bao nhiêu?
A. 1,0.105Pa
B. 2,5.105Pa
C. 3,5105Pa
D.4,5.105Pa

24.7. Một lượng khí ở nhiệt độ 27°C có áp suất P là bao nhiêu. Biết rằng nếu tăng nhiệt độ lên 60K thì áp suất tăng thêm 5.104Pa?
A. 1,2.105Pa
B. 2,5.105Pa
C. 3,4.105Pa  
D .4,8.105Pa

24.8. Một bình kín chứa không khí ở điều kiện chuẩn. Cho rằng sự giãn nở vì nhiệt của bình không đáng kể. Khi áp suất trong bình tăng thêm 2,026.104Pa, thì nhiệt độ trong bình đã tăng bao nhiêu?
A 27,3o
B 35,5o
C.46,0o
D. 54,6o

24.9. Khi đun nóng đẳng tích một khối khi thóm 600K thi áp suất tăng lên 3 lần so với ban đầu. Nhiệt độ ban đầu là bao nhiêu?
A. 27°C
B 30°C
C. 42°C
D. 55°C

ĐÁP ÁN
1.C 2.A 3.D 4.B 5.C
6.D 7.B 8.D 9.A  
  

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây