Đề kiểm tra 45 phút Toán 6, Tổng hợp chương I

Thứ hai - 04/05/2020 09:08
Đề kiểm tra 45 phút toán 6, chương I, Có hướng dẫn giải

Bài 1.(2 điểm) Trong các số : 156 ; 213 ; 435 ; 680
a) Số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5 ?
b) Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 ?
c) Số nào chia hết cho cả 2 và 5 ?
d) Số nào không chia hết cho cả 2 và 5 ?

Bài 2. (2 điểm)
a) Phân tích số 520 ra thừa số nguyên tố rồi cho biết số 520 có bao nhiêu ước ?
b) Viết tập hợp A = |x  N | x  4, x  6 và 0 < x < 50| bằng cách liệt kê các phần tử.

Bài 3. (2,5 điểm) Cho ba số a = 56, b = 70 và c = 126.
a) Tìm ƯCLN(a, b, c).
b) Tìm BCNN(b, c).

Bài 4. (2,5 điểm) Có 100 quyển vở và 80 cây bút được chia thành các phần thưởng giống nhau, mỗi phần thưởng gồm cả hai loại. Biết sau khi chia còn dư 10 quyển vở và 8 cây bút không thể chia đều vào các phần thưởng. Tính xem có bao nhiêu phần thưởng?

Bài 5. (1 điểm) Chứng tỏ rằng số tự nhiên có dạng  luôn chia hết cho 37. 

HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 1. a) 156
b) 435
c) 680

Bài 2. a) 520 = 23.5.13
Số 520 có (3+1).(1+1).(1+1) = 16 (ước)
b) A = {12; 24; 36; 48}

Bài 3. a) ƯCLN (a, b, c) = 14
b) BCNN (b, c) = 630

Bài 4. 18 phần thưởng

Bài 5. , chia hết cho 37.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây